ACM kritisch over glasvezelproviders

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat aanbieders van glasvezel internet hun klanten beter gaan informeren over contractperiodes en het contract in het algemeen. Momenteel zijn er volgens de organisatie te veel onduidelijkheden bij consumenten die glasvezel afnemen.

De ACM concludeerde na intern onderzoek dat lang niet alle aanbieders van glasvezel hun contracten volgens de regels opstellen.  De consumentenautoriteit wil dat hier nu verandering in komt en gaat de providers controleren. Momenteel weet de consument lang niet altijd wanneer glasvezel daadwerkelijk operationeel wordt ook niet wanneer hij of zij het contract al hebben afgesloten (tijdens de inschrijftermijn).

Glasvezel wordt momenteel gefaseerd aangelegd in Nederland en vaak hanteren providers een minimum aantal inschrijvers dat nodig is om van start te gaan met de aanleg van glasvezel. Consumenten kunnen zich dus inschrijven voor glasvezel zonder te weten wanneer en of er glasvezel wordt aangelegd.

De ACM wil dat providers potentieel klanten beter gaan informeren en vooral duidelijkheid in termijn te verstrekken. Vorderingen of annuleringen moeten beter doorgecommuniceerd worden aan de eindgebruikers. Ook bij bijvoorbeeld vertraging moet de nieuwe termijn voor oplevering duidelijk worden gemeld, zodat de consument het contract kan ontbinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *